Certifikáty EuropeSpa

Certifikace podle EuropeSpa se vztahuje na oblasti servisu, bezpečnosti, hygieny a infrastruktury, neboť tyto jsou v Evropě srovnatelné bez ohledu na hranice zemí.

Kontrolu provádějí nezávislí a vyškolení auditoři. Certifikace probíhá podle mezinárodních pravidel. Tím existuje poprvé certifikační systém pro celou Evropu, který zaručí transparentnost a kvalitu bez ohledu na hranice zemí.

Při kontrole se EuropeSpa dostává do role klienta, technika a lázeňského, hotelového a spa manažera, a dívá se proto také za kulisy.

Certifikáty EuropeSpa

  • umožňují fundovanou výpověď o kvalitě směrem ke spotřebiteli, cestovním kancelářím a zdravotním pojišťovnám
  • byly vytvořeny ve spolupráci vědecké rady a odborníků z oboru na základě více než 30 národních a mezinárodních zákonů a norem
  • spočívají v profesionálním testování
  • jsou vystaveny teprve tehdy, pokud bylo splněn minimálně 80 % všech kritérií a současně splněna určitá základní kritéria („KO-kritéria“)
  • nejsou nepodstatné marketingové pečeti nebo zavádějící „pečeti členství“ svazu
  • existují pro dvě obchodní oblasti v různých variantách: EuropeSpa med pro lázeňská zařízení s dodatkovým predikátem „lázeňská léčba pro matku & dítě“ a EuropeSpa wellness se specifikací wellness hotel, hotel spa, thermal spa a day spa
EuropeSpa Angebote bei FitReisen