Product Information EuropeSpa med

Further information on the EuropeSpa med certificate for download (in English).
› vice informaci...

EuropeSpa med

EuropeSpa med je pečeť kvality pro lázeňské hotely, lázeňské kliniky, lázeňské domy a hotely s nabídkou zdravotní wellness. Aby zařízení získalo certifikát EuropeSpa med, musí se podrobit rozsáhlému dvou- až třídennímu testování. Za pomoci více než 1 000 kontrolních bodů se zkoumá, zda jsou splněny nároky na infrastrukturu, bezpečnost, procedury a místní léčivé zdroje, gastronomii jakož i servis. Tato zkušební kritéria byla sestavena společně s radou odborníků za podpory zdravotních pojišťoven. Teprve když jsou splněna všechna KO-kritéria a současně alespoň 80 % všech požadavků, získá zařízení certifikát EuropeSpa med.

U tohoto certifikátu je možné rozšíření na léčebné kúry pro matky s dětmi.

Rozsáhlé testování zařízení prostřednictvím EuropeSpa dává větší jistotu, že léčebná kúra se stane pobytem podporujícím zdraví. Především po zavedení směrnice EU pro pacienty ulehčuje pečeť volbu vhodného lázeňského zařízení nebo zařízení poskytujícího zdravotní wellness v Evropě. 

Poskytovatel, který je certifikován podle certifikátu EuropeSpa med , tím demonstruje, že

  • nabízí ve smyslu přeshraniční srozumitelnosti medicínsko terapeutický úkon, který spočívá v terapeutickém plánu sestaveném na míru hosta, resp. pacienta a
  • s ohledem na bezpečnost, hygienu a infrastrukturu v oblastech diagnostiky, terapie, gastronomie a ubytování splňuje požadavky, které byly převzaty z evropských zákonů a standardů, a vybrány radou odborníků Evropského svazu léčebných lázní.

Kompletní kritéria „EuropeSpa med“ byla vydána jako kniha ve vydavatelství Schweizerbart Verlag („EuropeSpa med Qualitätsstandard für Kur- und Medical-Wellness-Anbieter in Europa“, 181 S., Schweizerbart-Verlag, Stuttgart 2012).

Dodatečná kritéria pro pečeť kvality EuropeSpa med pro matky s dětmi najdete na naší  webové stránce v části pro stahování materiálů.

Zde získáte přehled testovaných oblastí pro EuropeSpa med.

EuropeSpa Angebote bei FitReisen