Cesta k certifikátu

 

 

 

Poptávka

Prvním krokem je rozhovor o Vašich cílech a volba správného certifikátu.
 

Testaudit

Nejste si jistí, zda obstojíte při auditu EuropeSpa? Na přání provede jeden z našich konzultantů EuropeSpa nezávazný testaudit.
 

Naše nabídka

Podrobná nabídka informuje o všech nákladech v souvislosti s certifikací.
 

Dohoda o termínu

Dohodneme termín pro audit, při němž musí být přítomni na místě různí, předem známí partneři pro rozhovor, kteří zodpoví možné dotazy.
 

Informace o zařízení & plán auditu

Informace o zařízení spočívající ve vyplnění dotazníku potřebujeme k sestavení plánu průběhu na místě prováděného auditu („plán auditu“). Dotazníky jsou k dispozici v sekci materiálů ke stažení.
 

Hlavní audit

Hlavní audit trvá podle velikosti zařízení a podle typu certifikátu jeden až tři dny. Ve zprávě o rozsahu cca 50 – 100 stran včetně fotodokumentace jsou shrnuty výsledky.
 

Certifikát EuropeSpa

V případě úspěšně absolvovaného auditu obdržíte certifikát EuropeSpa. Často bývá předání certifikátu slavnostním okamžikem, kterého se účastní spolupracovníci a případně tisk.
 

Kontrolní audit

Po 18 měsících – v poločase tříletého kontrolního cyklu – následuje kontrolní audit. Při něm se zkoumá, které požadavky ze závěrečné zprávy byly realizovány. Po 3 letech následuje příští hlavní audit atd.
EuropeSpa Angebote bei FitReisen