Lázeňská léčba & zdravotní wellness

Lázeňská léčba a preventivní opatření mají probudit vnitřního lékaře. Můžete se naučit, jak nemoci předcházet, jak s ní lépe zacházet a jak žít zdravěji ve všedním dni. Znakem lázeňské léčby je používání takzvaných místních přírodních zdrojů, jako je rašelina, termální voda, solanka, Kneipp nebo regionální klima. I pohybová a relaxační cvičení a profesionální dohled lékaře k tomu patří.

Jen v samotném Německu je více než 350 léčebných lázní. V mnoha evropských zemích je rovněž množství nabídek. Všechny spojuje dlouhá a bohatá lázeňská tradice, která částečně sahá zpět až do doby starých Římanů.

Lázeňská léčba probíhá podle odsouhlaseného terapeutického plánu, který sestavil lékař, a trvá minimálně dva, v ideálním případě tři týdny. Prevence naproti tomu může zahrnout několik dní, když má posloužit všeobecné prevenci nemocí nebo senzibilizaci hosta pro zdravotní aspekty. Jak lázeňská léčba, tak prevence mají medicínskou souvislost. Proto se pečeť kvality pro tyto nabídky jmenuje EuropeSpa med. V Evropě přispívají zdravotní pojišťovny často na lázeňskou léčbu.

Vedle lázeňské léčby lze dnes mnohdy najít medicínské wellness nabídky – někdy také v Německu označované jako „Medical Wellness“. Často není možné najít přesnou hranici mezi lázeňskou léčbou a medicínskou wellness nabídkou. Většinou je pod tímto pojmem chápána lázeňská léčba, někdy srovnatelná nabídka s medicínským aspektem.

K tomu se ještě stává, že se používají mezinárodně podobné výrazy pro „lázeňskou léčbu“ nebo „medicínskou wellness“, přitom se však zčásti předpisy a standardy v Evropě podstatně liší. Různé požadavky na kvalitu v jednotlivých zemích  se také promítají do cen a ztěžují srovnání – v neprospěch klientů. Nabídky preventivní, lázeňské léčby a zdravotní wellness, které jsou vyznamenány Kvalitou pečeti EuropeSpa med, mají medicínskou souvislost a jejich kvalita byla podrobena přísným kritériím EuropeSpa.

 

EuropeSpa Angebote bei FitReisen