Wellness

Tlak na podávání výkonu, časová tíseň a obavy zatěžují naši duši a naše tělo. Jak krásné pak je jednoduše „nechat duši bloumat“, aspoň na krátký čas: Zažít uvolňující působení dobré masáže, koupat se v termální vodě, hluboce se uvolnit, nebo se dát díky sportu opět dohromady. 

V současné době je v Evropě více než 18 000 zařízení zdravotního a wellness turismu. Přitom je přechod mezi wellness zotavením a medicínskými wellness nabídkami plynulý. Spektrum sahá od denních nabídek přes hotely s wellness zázemím a nabídkami se zdravotním zaměřením, zahrnuje intenzivnější rekreaci s nabídkami wellness, fitness nebo kosmetiky až ke službám se zřetelnějším medicínským zázemím. K tomu se vztahují i prvky jako tradiční čínská medicína (TČM), ayurvéda, redukční programy, počítačem podporované medicínské „celostní“ rychlé diagnózy a mnohem více.

Ale čím se vyznačuje dobrá wellness nabídka? Podle chápání EuropeSpa to nejsou jen praktické a technické schopnosti, kterými se vyznačuje účinné ošetření. Wellness je také vždycky zásahem do zdraví. Ne každý host může dostat každý druh masáže. Existují rizika kvůli špatným procedurám nebo chybějícímu zhodnocení zdravotního stavu, například s ohledem na srdce a oběhový systém nebo pohybový aparát, třeba při problémech se zády. Také hygiena je parametr kvality. Koupání v termální vodě může ohrozit zdraví, když se voda správně nečistí a nedezinfikuje.

Koneckonců smí host očekávat wellness proceduru, která odpovídá běžné praxi? Jak například vypadá masáž lomi lomi nui nebo thajská masáž, které nabízí hotel? Odpovídají tomu, co se tím rozumí? Je hostovi vysvětleno, co ho čeká, nebo je jednoduše „podroben proceduře“?

Proto certifikáty řady EuropeSpa wellness zahrnují do hodnocení kvality vedle hlediska servisu vždycky také bezpečnost, hygienu a infrastrukturu. Aby se vyšlo vstříc širokému pásmu seriózních poskytovatelů wellness služeb, existují certifikáty EuropeSpa Wellness v různých vypovídacích hodnotách.

  • EuropeSpa wellness hotel je rozsáhlý certifikát pro celostně pracující wellness hotely.
  • EuropeSpa hotel spa se vztahuje na spa areály, které se nacházejí např. v městských hotelech, konferenčních nebo prázdninových hotelech.
  • Navíc budou v budoucnu existovat dva certifikáty EuropeSpa denní spa a EuropeSpa thermal spa pro odpovídající nabídky. Oba tyto certifikáty se v současnosti  nacházejí ve vývojové a pilotní fázi.
EuropeSpa Angebote bei FitReisen