Co přináší certifikát?

Hotel nebo klinika signalizuje pomocí EuropeSpa: „Patříme k Evropě. Stojíme za transparentností. V oblasti kvality jsme o krok napřed.“

To přináší šanci mít při rozhodování o rezervaci na vysoce konkurenčním trhu rozhodující malý náskok.  Neboť:

  •  hostům samoplátcům ulehčuje certifikát EuropeSpa rozhodování o rezervaci. Při podobných cenách se host vždycky rozhodne pro to, kde je kvalita prokazatelná. To je u EuropeSpa dáno.
  • Pořadatelé zájezdů požadují v mnoha případech mezinárodní důkaz kvality. Ten dodává EuropeSpa.
  • Zdravotní pojišťovny získají orientaci o úrovni kvality dotyčného poskytovatele v zahraničí. Tady dál pomáhá EuropeSpa.

Avšak to nejdůležitější je: věrohodnost výpovědi o kvalitě vůči všem zúčastněným přerůstá regionální a národní hranice. S EuropeSpa se otvírá Evropa, trh s více než 300 milióny lidí.

 

 

Pro lázeňská zařízení, spa nebo wellness hotely rovněž platí:

EuropeSpa je vždycky systém kvality jak pro management, tak také pro spolupracovníky. Směrem dovnitř je EuropeSpa měřítko, podle kterého se management kvality a spolupracovníci mohou orientovat. Uvnitř hotelové skupiny je EuropeSpa účinným nástrojem pro management, aby mohl pomocí profesionálního nástroje kvalitu jednotlivých domů srovnávat a kontinuálně zlepšovat. Současně otvírá certifikát dveře  do mezinárodní sítě kontaktů a k četným společným reklamním a PR nástrojům. K tomu patří společná vystoupení na veletrzích, společné inzeráty a tiskové články v odborných a laických časopisech, online marketing a další.

EuropeSpa Angebote bei FitReisen