Co je kvalita?

Kvalita EuropeSpa – komplexně ve prospěch hosta

Ještě nikdy nebyl host tak kritický a profesionální jako dnes. Zařízení wellness a spa dělají vše, aby nabízela příjemný a uvolněný wellness zážitek. Ale často host nemůže vidět víc než „fasádu“. Co se děje za kulisami, zůstává skryto. Jak ale vypadá „obrácená strana mince“?

Zda jsou sauna nebo bazén provozovány profesionálně, zda je v pořádku hygiena v kuchyni a zda jsou plněny požadavky na bezpečnost, to se host dozví jen stěží. Tato hlediska nejsou brána v potaz ani podle počtu hvězdiček, který hotel dostává.

Přesně v tomto bodu nastupuje EuropeSpa se svým komplexním systémem kvality. Kritéria EuropeSpa obsahují rozsáhlé požadavky na hygienu, bezpečnost, infrastrukturu a servis. Tyto, často neviditelné, body jsou rozhodující pro vydařený pobyt v lázeňském nebo wellness hotelu. Neboť baktérie nejsou vidět, i když se povrch zdá být čistý.

 

 

Speciální kritéria pro lázeňskou léčbu, spa a wellness hotely

Kritéria kvality EuropeSpa se vždy liší podle zařízení: lázeňská klinika a lázeňský hotel, spa nebo wellness hotel.

  • U lázeňské léčby jsou středem pozornosti terapeutické oblasti, hlediska bezpečnosti, hygieny a servisu. Hvězdičky na hotelu zde nehrají žádnou roli.
  • U kritérií spa  se k tomu vedle hygieny, bezpečnosti a know how personálu přidávají aspekty designu zařízení, prostředí nebo vybavení odpočíváren, především pak ale servis. Teprve když jsou všechny tyto prvky v souladu, pak tomu odpovídá kvalitativní výsledek.
  • Nejvíc požadavků obsahují kritéria EuropeSpa pro wellness hotely. Zde se nepočítá jen celý „vnitřní život“ objektu se všemi hledisky od bezpečnosti a hygieny přes prostředí a zařízení až po servis. Neméně důležité je například okolí hotelu. Jen když jsou v souladu všechny tyto prvky, pak teprve  hotel splnil předpoklady certifikátu EuropeSpa wellness hotel.

V souhrnu to znamená:

  • kvalitu pokud jde o hygienu, bezpečnost, infrastrukturu a servis podle obsáhlých kritérií EuropeSpa
  • systém kvality pro management a spolupracovníky, který ukazuje cestu ke špičkové kvalitě, ať už u vchodu do hotelu, v prospektu nebo na webové stránce – všude je viditelný znak toho, že objekt splnil kritéria
  • cestovním kancelářím a zdravotním pojišťovnám nabízí certifikát jistotu, že jejich hosté nebo pojištěnci budou v objektu, který byl testován podle rozsáhlých a v celé Evropě jednotných kritérií EuropeSpa
EuropeSpa Angebote bei FitReisen