O EuropeSpa

EuropeSpa je mezinárodní systém kvality pro poskytovatele lázeňské péče a wellness v celém světě.

Úlohou EuropeSpa je,

  • vyvíjet a zveřejňovat mezinárodní jednotná kritéria kvality bez ohledu na hranice
  • nabízet certifikace na základě kritérií
  • a toto Know How šířit mezinárodně prostřednictvím školení a kurzů

EuropeSpa vznikla z iniciativy Evropského svazu léčebných lázní (ESPA). Je to oficiální systém kvality ESPA pro lázně a wellness. EuropeSpa dává spotřebitelům, profesionálním partnerům, jako jsou cestovní kanceláře nebo zdravotní pojišťovny a podniky, technicky fundovanou orientaci a transparentnost na evropském trhu lázeňství a wellness. Cílem je odlišit se tak od marketingově nepodstatných „pečetí“ nebo zavádějících „členských pečetí“.

EuropeSpa Angebote bei FitReisen