Podnik

Společnost EuropeSpa byla založena v roce 2006 dr. Kurtem von Storchem, který ji dosud vede. Hlavní sídlo EuropeSpa med & wellness je ve Wiesbadenu. Druhá kancelář se nachází v Bonnu.

Hlavní úlohou EuropeSpa med & wellness GmbH je provozování systému kvality EuropeSpa. K tomu patří mimo jiné:

  • další rozvoj katalogů kritérií
  • vývoj nových katalogů kritérií
  • řízení auditů a zajištění jejich kvality
  • provádění seminářů a školení v celé Evropě

Nadto podnik podporuje certifikovaná zařízení cílenými a zčásti společně realizovanými marketingovými činnostmi jako například:

  • péče o webovou stránku EuropeSpa a její další rozvoj a prezentace na Facebooku
  • práce s tiskem
  • společné inzeráty v hlavních turistických a medicínských odborných časopisech
  • společné prezentace na veletrzích – např. ITB v Berlíně, MITT v Moskvě nebo ERMITT v Istanbulu

Historie EuropeSpa je úzce spjata s Evropským svazem léčebných lázní (ESPA). V roce 2005 zahájil svaz iniciativu směrem ke kvalitě s cílem nastolit celoevropskou a přeshraniční transparentnost ve zdravotní turistice. Rozvoj odpovídajících standardů a s nimi spojených hospodářských rizik na sebe vzala společnost EuropeSpa. Dnes se ukazuje tato partnerská spolupráce a současné přísné oddělení svazu a certifikační společnosti jako výhoda: standardy kvality jsou vedeny nezávisle a neutrálně a přitom má svaz ve prospěch svých členů k dispozici jedinečný systém kvality pro všechny poskytovatele na celém světě.

EuropeSpa Angebote bei FitReisen