Poslání

Zdravotní turismus zažívá v Evropě rozkvět. To se týká klasické lázeňské léčby i nabídek v oblasti zdravotní wellness, spa a wellness. Podle odhadů Evropského svazu léčebných lázní (ESPA) dosahuje asi 18 000 subjektů medicínského a wellness turismu ročního obratu ve výši zhruba 30 miliard euro. Kvalita a obsah nabídek jsou ostatně navzájem jen těžko srovnatelné.

Úlohou EuropeSpa je,

  • vyvíjet a zveřejňovat mezinárodní jednotná kritéria kvality bez ohledu na hranice
  • nabízet certifikace na základě kritérií
  • a toto Know How šířit mezinárodně prostřednictvím školení a kurzů

Hostům nabízíme možnost poznat poskytovatele lázeňské péče a wellness, kteří byli hodnoceni podle profesionálních měřítek. Chceme veřejnosti představit dobrá zařízení v Evropě a těm, kteří se při rezervaci v první řadě orientují podle dobrých služeb, dát do ruky pomocí EuropeSpa možnost orientace. 

Profesionálním partnerům, jako jsou cestovní kanceláře nebo zdravotní pojišťovny, poskytujeme transparentnost bez ohledu na hranice. 

Kvalitním poskytovatelům v oblasti lázeňství a wellness umožňujeme jejich kvalitu působivě a věrohodně doložit.  Zařízením směřujícím ke špičkové kvalitě nabízíme možnost se kontinuálně zlepšovat, aby patřila ke kvalitativně špičkovým poskytovatelům v Evropě. Certifikace EuropeSpa má umožňovat našim zákazníkům trvalý hospodářský úspěch.

EuropeSpa Angebote bei FitReisen